Privacy verklaring

Op deze pagina tref je de Privacy verklaring aan van Leathers.nl

Leathers is een workshop organisatie gespecialiseerd op het gebied van leer.

Deze Privacy verklaring is van toepassing op alle workshops en uitjes van Leathers en haar dochtermaatschappijen.

Algemeen

Wanneer je een workshop of uitje boekt, deelneemt, gebruik maakt van onze diensten of anderszins gebruik maakt van de diensten van (een onderdeel van) Leathers worden de door jouw verstrekte gegevens vastgelegd.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Leathers, (hierna te noemen “Leathers″).

Leathers vindt het belangrijk om de door jouw verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. Leathers houdt zich daarom aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Doel gegevensregistratie

De verstrekte persoonsgegevens gebruikt Leathers enerzijds voor de uitvoering van de overeenkomst en anderzijds om je op de hoogte te houden van nieuwe producten en diensten en om gerichte aanbiedingen te doen.
Jouw persoonsgegevens zijn in dat kader beschikbaar voor alle onderdelen van Leathers.

Gegevensverstrekking aan derden

Jouw gegevens zullen zonder jouw toestemming niet worden verstrekt aan partijen die niet tot het Leathers-concern behoren.

Cookies

Bij gebruik van websites van Leathers wordt door middel van zgn. cookies informatie over jouw gebruik van de website verzameld. Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op jouw computer achterlaat. Cookies worden gebruikt om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te analyseren en om de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Tot slot gebruikt Leathers cookies ook om informatie te verzamelen over haar klanten, voor het verzenden van gerichte communicatie, waaronder het verstrekken van service-informatie en het ontplooien van marketingactiviteiten rond de producten van Leathers. De geldigheidsduur van deze cookies is maximaal 30 dagen. Cookies kunnen jouw computer of de bestanden die op jouw computer staan niet beschadigen.

Je kan jouw browser zo instellen dat je bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. Je kan dan echter niet altijd van alle mogelijkheden van de site gebruikmaken.

Externe dienstverleners en andere sites

Indien je gebruik maakt van diensten van een partner van Leathers, of indien je via een link terecht komt op de site van een derde, zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende partner c.q. derde van toepassing.
Je wordt aangeraden de privacy verklaring van deze partner c.q. derde te raadplegen.

Indien je via een link op een site van Leathers terecht komt op de site van een derde, is het onderhavige Privacy verklaring niet meer van toepassing. Wij raden aan om de privacy verklaring van de betreffende site te lezen vóór je je bezoek aan die site continueert.

Beveiliging gegevens

Leathers respecteert de privacy van iedere geregistreerde en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonlijke gegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van Leathers.
Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Leathers, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is.
Leathers spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Leathers is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan Leathers.

Inzage en correctie gegevens en recht van verzet. Je kan te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in jouw gegevens die door Leathers zijn geregistreerd en deze gegevens desgewenst aanpassen. Ook kan je bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie van Leathers via e-mail, telefoon, post en/of SMS. Indien je van een van deze mogelijkheden gebruik wil maken dan kan je dat per email doen via:

info@leathers.nl

Wijziging van deze Privacy verklaring Leathers behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy verklaring.
Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze Privacy verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.